Table 2 Three consolidated peak regions with highest confidence of containing functional binding sites of Yrr1
Consolidated Peak RegionMotif 1Motif 2
IdentifierChromosomeCoordinatesSequenceCoordinates (Strand)SequenceCoordinates (Strand)
201IV454940–465905TAAACGGAAATGGG465396–465409 (−)ATATAAAACAAAT465506–465518 (+)
659X606408–607949TCATCGGAATTGAG607293–607306 (+)AAATACGCGGAAT607347–607359 (+)
527VII893849–894948TACACGGAAATAGG894482–894495 (+)AAATAACGAAAAT894586–894598 (+)