Table 1 Average pairwise divergence in immune and control groups
naKtotalbKScKAdKA/KSe
All data
 Immune200.03350.06520.01200.1747
 Control170.03190.05450.00430.0772
U = 149, P = 0.537U =117.5, P = 0.113U = 64.5, P = 0.001U = 62.5, P = 0.001
IMD pathway
 Immune80.03360.06130.01210.1968
 Control80.03020.05260.00410.0675
U = 24, P = 0.442U = 21, P = 0.279U = 8, P = 0.010U = 5, P = 0.003
TOLL pathway
 Immune70.03320.07130.00870.1090
 Control60.03350.05650.00320.0555
U = 22, P = 0.945U = 14, P = 0.366U = 8, P = 0.073U = 7.5, P = 0.063
Exclude IMD pathway
 Immune120.03350.06790.01190.1600
 Control100.03220.05570.00430.0835
U = 58, P = 0.923U = 44, P = 0.314U = 28.5, P = 0.041U = 29.5, P = 0.048
  • a Number of genes considered.

  • b Average per-gene divergence at all sites between A. coluzzii and A. merus

  • c Average per-gene silent divergence between A. coluzzii and A. merus

  • d Average per-gene replacement divergence between A. coluzzii and A. merus

  • e Average per-gene KA/KS ratio between A. coluzzii and A. merus.